GDPR, Cookie- och integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av EU:s allmänna Dataskyddsförordning, GDPR. NEX Travel är då, på liknande sätt som idag, direkt ansvarigt för att leva upp till GDPR:s krav på personuppgiftsansvarig.

NEX Travel behandlar resenärernas personuppgifter i egenskap av självständigt personuppgiftsansvarig för resenärernas uppgifter. NEX Travel är alltså inte personuppgiftsbiträde och kan därför inte ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Varje företag/kund till NEX Travel är personuppgiftsansvarigt för sina anställdas personuppgifter eftersom företaget måste kunna fatta egna beslut om “varför och hur” anställdas personuppgifter används för personaladministrationen.

NEX Travel är däremot personuppgiftsansvarigt för resenärers personuppgifter och i den rollen har NEX Travel direkt ansvar för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsregelverket. Både företaget och NEX Travel är alltså självständigt personuppgiftsansvariga (men behandlar de anställdas/resenärernas personuppgifter för olika ändamål).

Svenska Resebyråföreningen har uttalat att ” Det är resebyrån som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker hos resebyrån och således den som självständigt och på eget ansvar har att tillse att den behandling av personuppgifter som resebyrån utför står i överensstämmelse med GDPR”.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.

Cookies

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla cookies under respektive samtyckeskategori nedan.

De cookies som kategoriseras som “Nödvändiga” lagras i din webbläsare eftersom de krävs för att möjliggöra webbplatsens grundläggande funktioner.

Vi använder också cookies från tredje part som hjälper oss att analysera hur du använder webbplatsen, lagra dina preferenser och visa innehåll och annonser som är relevanta för dig. Dessa cookies lagras endast i din webbläsare med ditt tidigare samtycke.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera vissa av eller alla dessa cookies, men om du inaktiverar vissa av dem kan det påverka din surfupplevelse.