Under augusti reste 3,56 miljoner miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma månad i fjol.

Under årets första åtta månader har antalet passagerare ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol och landat på drygt 26 miljoner.

Utrikestrafiken ökade i augusti med 5 procent till 2,5 miljoner. Inrikestrafiken visar också en ökning i antalet resenärer, dock något mindre än utrikestrafiken. 1 058 000 reste inrikes till eller från en Swedavia-flygplats under augusti 2016, en ökning med 2 procent jämfört med augusti i fjol.

Ackumulerat under året har antalet resenärer i ut- respektive inrikestrafiken ökat med 6 respektive 4 procent på Swedavias flygplatser, skriver Swedavia i ett pressmeddelande.


Publicerad: den 7 september 2016