”Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget i den vidare regionen har UD i dag beslutat om att avråda från alla resor till Ryssland. Avrådan gäller tills vidare”, skriver utrikesminister Ann Linde på Twitter.

Flygtrafiken till och från Ryssland har till stora delar ställts in, varför det kan vara svårt att hitta transportalternativ för den som vill lämna landet, skriver utrikesdepartementet (UD) i ett pressmeddelande.

Det råder även ökande osäkerhet om betalningssystemen i Ryssland, vilket kan försvåra möjligheterna att betala med utländska betalkort och ta ut kontanter i bankomater i landet, enligt UD.

Åtgärden är en skärpning från den tidigare rekommendationen. Den 27 februari gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till Ryssland tills vidare.

Nästa steg på skalan, den sista nivån som kan tas till, är att UD avråder från alla resor samt uppmanar svenskar att lämna landet, skriver departementet.

En sådan avrådan görs enbart i lägen där det finns ”överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot”.

Källa:TT


Publicerad: den 7 mars 2022