På många håll ligger det fortfarande mycket snö kvar i fjällen, men den smälter fort och det orsakar höga vattenflöden. Därför kan det bli besvärligt att ta sig fram under fjällvandringen.

– Att gå i snö kan till vissa delar underlätta att ta sig fram, du slipper gå i stenig terräng till exempel. Men det kan också gå betydligt långsammare och du blir tröttare av att gå i snö än på barmark, du kan därför underskatta hur lång tid det tar och hur jobbigt det är, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Snön ligger ända från de västra Jämtlandsfjällen och norrut längs med fjällkedjan.

– Så med lite god vilja kan du till och med åka skidor, säger Per-Olov Wikberg.

Corona och fjällstationer

Dessutom gör coronapandemin att sommaren i fjällen blir annorlunda. STF:s fjällstationer tar endast emot förhandsbokningar så man kan inte göra några spontana övernattningar. Dessutom bör man tänka på hur långa turer man väljer att göra, säger Per-Olov Wikberg.

– Man ska inte underskatta den pågående pandemin. I första hand ska man göra kortare turer, för om du blir sjuk längre ut på fjällen tar det tid att bli hämtad.

På torsdag, den 18 juni, öppnar fjällstationerna. Det väntas finväder och Per-Olov Wikberg vill uppmuntra alla som har chansen till fjällbesök att ta chansen.

– Men tänk på att det är mycket snö och vatten i bäckar och åar som kan begränsa framkomligheten.

Källa:svt.se


Publicerad: den 19 juni 2020