Orsaken är att det anbud som lämnats in inte uppfyller kraven man ställt.

Upphandlingen påbörjades tidigare i år när Nextjet meddelade att de planerade att sluta trafikera sträckan. 

Sträckan är så kallad transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Eller annorlunda uttryckt: sträckan lyder under allmän trafikplikt. Därför går Trafikverket in och upphandlar trafik som inte är möjlig på kommersiella villkor.

Eftersom Nextjet slutar flyga 31 maj, riskerar den försenade upphandlingen medföra att det blir stopp i flygtrafiken på Arvidsjaur i sommar.

 

Källa: Affärer i norr


Publicerad: den 7 maj 2018