I samband med EU-toppmötet i Göteborg förväntas kraftiga trafikstörningar och begränsad framkomlighet i och kring staden. Delar av Göteborg kommer helt eller delvis att stängas av. Vi vill därför rekommendera dig att vara ute i extra god tid och att om möjligt undvika att ta bilen.

Uppdaterad information om trafiksituationen kommer att finnas tillgänglig på följande länk:

http://sv.opera.se/om-oss/aktuellt/2017/trafikstorningar-p-g-a-eu-toppmote-i-goteborg-1517-november/


Publicerad: den 15 november 2017