Enligt Kajsa Beusang behöver utlandsresandet inte vara komplicerat – men under pandemin det är viktigt att göra rätt förberedelser. I Europa gäller de digitala covidpassen som alla vaccinerade kan ladda ned från covidbevis.se. 

– Men ska du utanför Europa är det pcr-tester som gäller. Det kan vara för barn så små som ett år. Och eftersom det skiljer sig åt mellan olika länder är det viktigt att i god tid ta reda på vad som gäller.

Beredskap för extra kostnader

Sedan den 1 november har UD inga reserestriktoner på grund av covid-19 kvar (däremot av andra skäl), vilket betyder att hemförsäkringen gäller.

Undantag är enligt Kajsa Beusang att den som vid ankomst till exempelvis Thailand testar positivt för covid och placeras i karantän själv får stå för kostnaderna.

– Din hemförsäkring eller reseförsäkring kommer förmodligen inte täcka det. Är du beredd att resa måste du även vara beredd att ta merkostnader.

Källa:svt.se


Publicerad: den 1 november 2021