Operatören VY, som kör nattågstrafiken till och från Norrbotten uppger följande:

”Våra lok och vagnar klarar dessa temperaturer men vissa sträckor går tågen långa sträckor genom väglöst land. Det innebär begränsad möjlighet till felavhjälpning eller evakuering om något skulle ske med infrastruktur eller fordon. Som en säkerhetsåtgärd har vi därför beslutat att ställa in trafiken för utvalda delsträckor.”

Stoppet kan bli fram till torsdag 9 december.

Även regionala operatören Norrtåg ställer in trafik i Kirunaområdet. Där kommer den inställda tågtrafiken, främst mellan Gällivare och Kiruna, ersättas med buss. Detta gäller under måndagen.

Källa:svt.se


Publicerad: den 7 december 2021