Målet att vaccinbevisen ska stå klara till den 1 juni satte Myndigheten för digital förvaltning i början av mars, efter att ha fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett digitalt vaccinbevis.

”Den tid som har stått till förfogande är ju minimal och det var nog ingen som trodde att det skulle här gå så bra som det faktiskt gör”, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på myndigheten, till Sveriges Radio Ekot.

Först den 26 juni kommer vaccinationsbevis att börja användas inom EU för resor mellan länderna. Om bevisen kommer att börja användas skarpt i Sverige innan dess är i nuläget inte klart, då det är regeringen som måste ge klartecken.

”Vi behöver få nåt ställningstagande hur vi ska göra med själva driftsättningen”, säger Mats Snäll till radion.

I vaccinbevisen, som kommer att utfärdas digitalt eller på papper med hjälp av e-legitimation, kommer det att framgå om man är vaccinerad, om man har testats positivt för covid-19 och om man har ett nytaget negativt covidtest.

Källa:TT


Publicerad: den 23 april 2021