Svenska staten äger i dag 21,3 procent av aktierna i SAS och norska staten har 14,2 procent. Nu offentliggör båda sin avsikt att sälja andelar. Totalt ska 19 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av antalet utstående SAS-aktier, säljas.

Baserat på onsdagens stängningskurs på 16:40 kronor skulle posten vara värd nästan 312 miljoner kronor.

”Svenska och norska staten bedömer att SAS långsiktigt kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur som innebär ett minskat statligt ägande. Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande i SAS”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

SAS vill inte kommentera uppgifterna.
– Vi hänvisar i nuläget till näringslivsdepartementet, säger SAS presschef Fredrik Henriksson till Travel News.

Men inte heller regeringen vill kommentera mer än vad som sägs i pressmeddelandet.

– Vi kan inte kommentera någonting överhuvudtaget under transaktionens gång, säger Gösta Brunnander, pressekreterare hos näringsminister Mikael Damberg, till Dagens Industri.

Efter försäljningen kommer svenska statens innehav ligga på 17,9 procent och norska statens på 11,9 procent. Danska staten har 14,2 procent. Av andra betydande aktieägare märks Wallenbergfonden med 7,5 procent.


Publicerad: den 14 oktober 2016