Detta har givit ett gott resultat då det totala PR-värdet för naturturismpubliceringar 2020 låg på samma nivå som 2019 trots att den globala turismen drabbats hårt av Coronapandemin. 

Det hållbara resandet var i ännu större fokus för Visit Swedens pressarbete under 2020 och ett exempel på detta är fokus på Göteborg då staden av Lonely Planet utnämndes till 2021 års stad för hållbart stadsresande.

Under året har ett återkommande tema som lyfts fram varit möjligheten att uppleva naturen och samtidigt bo på unika och spektakulära platser. En tillgång för destinationen Sverige. 

I den femåriga satsningen nåddes målet att bli top tre när potentiella besökare spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser. Sverige hamnar på andra plats efter Norge. Detta glädjande resultat visade en undersökning bland målgruppen som gjorts på de viktigaste besöksmarknaderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Visit Sweden har inom ramen för denna satsning gjort uppmärksammade internationella kampanjer som ”Sweden on AirBnB”, ”The 72 h cabin” och ”The Edible Country”. 

Inom ramen för insatsen lyckades Visit Sweden i samverkan med besöksnäringen att stå som värd för Världskongressen, Adventure Travel World Summit, ATWS i Göteborg 2019. Arrangemanget fick de högsta betygen av deltagande internationell media och researrangörer som en ATWS någonsin haft.

”Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt. Att välja relativt outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, förstärks också av COVID-19”, säger Jenny Jonevret Senior Projektledare för programmet Hållbar Naturturism. 

”Pandemin har ytterligare ökat på sambandet mellan engagemanget för vårt klimat och individuell hälsa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor”, fortsätter hon. 

Det fortsatt starka intresset för upplevelser i naturen kan kopplas till starka trender som har framkommit i Visit Swedens senaste trendrapport som till exempel efterfrågan på paketerade och säkra äventyr där fler och fler söker sig ut i naturen men behöver vägledning och stöd. Även längtan efter äkta naturupplevelser och det växande engagemanget kring vårt klimat påverkar intresset för naturturismen.

Källa: Travel report


Publicerad: den 6 april 2021