Detta åtgärd läggs till den redan existerande kontrollen av internationella resenärer vid ingångsplatserna. Hälsokontrollsblanketten som alla passagerare måste fylla i före sin ankomst till landet – och som redan får lämnas vid ankomst till flygplatsen – kommer att nu också fråga om man har ett PCR-provsresultat taget tidigast 72-timmar före ankomst till Spanien. Resenärerna kan bli ombedda att uppvisa provets resultat. Dokumentet måste vara originalet, vara skrivet på spanka eller engelska och kan uppvisas i både papper som digitalt format.

För att bestämma vilka zonerna eller länderna i riskzonerna är inom EU och Schengen associerade länder till vilkas resenärer man kommer att kräva provet, kommer man att använda sig av kriterierna i EUs rekommendation 2020/1475 från 13:e oktober. Listan med länder eller zoner i riskzonen för vilka provet kommer att vara obligatorisk kommer att uppdateras var 15:e dag och uppdateringen publiceras på Hälsoministeriets hemsida (www.mscbs.gob.es) och på webben SpTH. (www.spth.gob.es). 

I genomförandet av den dokumentära hälsokontrollen vid ankomst till Spanien, passagerarna från en riskzon som inte kan ackreditera ett negativt provresultat kommer att behöva genomgå de prov som Spaniens Utrikes Hälsotjänst etablerar. 

Reseagenturer, turismoperatörer eller flygbolag och rederier som marknadsför kommersiella biljetter till Spanien (enskilt eller som del i en resepaket) bör informera passagerarna om det obligatoriska framförandet av Hälsoknotrollsblanketten i resmålets flygplats eller hamn. Denna information bör ges i början av försäljningen av biljetten och när resenären checkar in och får sitt boardingcard. Dessutom, om startplatsen för resan finns i ett riskområde – Sverige är för närvarandet med i listan –  ska de också informera om kravet om att inneha ett negativt PCR-provresultat utfört inom 72 timmar före ankomst till Spanien. 

Även om man undantagsvis kan godkänna dokumenten i pappersform, rekommenderas det att inhämta Hälsoktrollosblankettens QR-kod från www.spth.gob.es eller genom appen Spain Travel Health-SpTH. Dessa åtgärder gäller resenärer som kommer in i Spanien genom flygplats eller hamn och inte de som anländer med tåg eller bil. 

 

Råd för en säker resa i Spain.info.

Källa: Estocolmo Información  


Publicerad: den 16 november 2020