Från och med 2018 kommer järnvägsföretaget MTR kunna korta restiderna för sin trafik mellan Stockholm och Göteborg. De får köra med högre hastighet i vissa kurvor. Genom simuleringar och tester har MTR kunnat visa att den högre hastigheten inte leder till risk för urspårning. Däremot har exempelvis komforten för passagerarna inte undersökts. Totalt sparas 12 minuter.

SJ planerar att köpa in ett 30-tal nya tåg som ska gå att köra i 250 km. Detta blir de snabbaste tågen som rullar på svenska järnvägar. I dagsläget finns dock ytterst få sträckor där tåg får köras i 250 km/h, men Trafikverket har meddelat att exempelvis Ostlänken som nu planeras mellan Järna och Linköping kommer att vara anpassad för att klara sådana hastigheter. SJ säger själva att deras ambition är att köra tågen inom Sverige samt till Norge och Danmark.

Under 2016 återkallades säkerhetsintygen för järnvägsföretaget Skandinaviska Jernbanor, som bedrivit trafik på sträckan Göteborg-Uppsala via Stockholm under varumärkena Blå Tåget och Gröna Tåget. Beslutet har överklagats, men står fast efter överprövning. Trots domen har trafiken med Blå Tåget och Gröna Tåget kunnat fortgå, då Skandinaviska Jernbanor anlitat Hector Rail för att tillhandahålla dragkraft, det vill säga köra loken.

I en undersökning om resenärernas syn på järnvägsmarknaden konstaterar Transportstyrelsen att nio av tio resenärer totalt sett är nöjda med sina tågresor.

Transportstyrelsen har gjort bedömningen att taxiappen Heetch ägnar sig åt olaga taxitrafik. Företaget har trots detta valt att fortsätta med verksamheten. Därför åligger det polisen att fånga upp de förare som kör för företaget, något som för föraren kan resultera i att denne blir dömd för olaga taxitrafik.

Källa: Travel News


Publicerad: den 6 mars 2018