SAS understryker i svaret som är daterat den 21 augusti att ”antagandet är baserat på osäkra förutsättningar” och att bedömningen kan komma att ändras framöver. Men baserat på den kunskap bolaget har i nuläget kommer de kunder som krävt tillbaka pengar fram till mitten av juli att kunna få dem före den 31 december. Men det krävs att SAS sätter in en rad insatser, såsom ökad digitalisering, uppbemanning och att man testar nya robotar, uppger bolaget för tidningen.

Den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet sågar SAS efter brevet till Luftfartsverket och menar att flygbolaget i praktiken har lånat kundernas pengar i upp till nio månader.

– Det är helt oacceptabelt, säger Forbrukerrådets direktör Lise Blyverket till Dagens Næringsliv.

Hon menar att det krossar tilliten mellan kunderna och resebranschen och tillägger att SAS bör betala så snart som möjligt – och med dröjsmålsränta, skriver tidningen.

Källa: Travel News


Publicerad: den 27 augusti 2020