Intäkterna för tredje kvartalet som sträcker sig från maj till och med juni, landade på 11,3 miljarder. Det ska jämföras med 10,97 motsvarande period i fjol

Enligt Reuters sammanställning hade aktieanalytikerna i snitt räknat med en vinst på 1 008 miljoner kronor. När det gäller intäkterna låg förväntningarna på 11 031 miljoner kronor.

SAS vd och koncernchef, Rickard Gustafson kommenterar rapporten så här:

”Justerat för den strejk vi hade i Sverige i juni, är resultatet drygt 140 MSEK bättre än samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ökade intäkter till följd av att fler resenärer väljer SAS. Resultatet påverkas även positivt av lägre flygbränslekostnader, som till stor del motverkas av negativa valutaeffekter och högre tekniska underhållskostnader.”

SAS passagerartrafik ökade med 12 procent i augusti, enligt ett pressmeddelande.

Den så kallade kabinfaktorn, som visar hur pass fyllda planen är, var 81,2 procent. Det var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad i fjol.

 

Källa; Travel News


Publicerad: den 8 september 2016