I sommar väntas fler resenärer – men inget liknande kaos igen.

”Vi är i ett helt annat läge än vad vi var i 2022”, säger Charlotte Ljunggren på Swedavia.

Det statliga bolaget Swedavia, som ansvarar för driften av Arlanda och nio andra flygplatser i Sverige, ser inför sommaren en ännu större efterfrågan på flygresor än under förra året.

Trots det finns det ingen risk för att kökaos kommer att uppstå igen, säger Charlotte Ljunggren, direktör för marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.

”Kösituationen till säkerhetskontrollerna på primärt Arlanda stabiliserades i slutet av förra sommaren och är fortsatt stabil”, säger hon.

”Vi har ett antal reseintensiva perioder bakom oss – jul, nyår, sportlovet och nu närmast påsken – som har gått väldigt bra”, fortsätter hon.

De långa köerna förra året berodde dels på ett ökat antal resenärer efter två år av pandemi och reserestriktioner, dels på en brist på säkerhetspersonal – och svårigheter att rekrytera ny sådan för att hantera ökningen.

Kombinationen ledde till att säkerhetskontrollerna blev överbelastade.

På Arlanda norr om Stockholm, där köbildningarna var som störst, fick resenärer periodvis vänta i timmar för att passera kontrollen och gå till sin gate, vilket inte sällan resulterade i att de missade sina flyg.

Charlotte Ljunggren pekar på att Swedavia och dess underleverantörer sedan förra året genomfört stora rekryteringsinsatser till hela flygplatsernas system, inte minst till säkerhetskontrollerna.

”Vi är i ett helt annat läge än vad vi var i 2022”, säger hon.

Finns det en risk för att ni blir tagna på sängen?

”Nej, det är inte vår bedömning. Vi har tagit lärdom av förra året och tittat på vad vi kan göra bättre. Vi har intensifierat arbetet med våra samarbetspartner och planerat för det som komma skall.”

Vissa köer kan dock förekomma under somrarna eftersom det är då vi är som mest benägna att resa.

”Det ska vi inte sticka under stol med, men vi är förberedda.”

Lena Johansson, regionchef på säkerhetsföretaget Avarn Security som är ansvarigt för att bemanna säkerhetskontrollerna på Arlanda, bekräftar för TT att läget ser betydligt bättre ut i år.

”I år har vi en helt annan grundbemanning och förutsättningarna är betydligt bättre för att kunna leverera en bra bemanning under sommaren så länge inga externa oförutsedda händelser påverkar vår bemanning negativt”, säger hon i en skriftlig kommentar.

Förutom att säkerställa bemanningen har Swedavia genomfört insatser för att utnyttja flygplatsernas kapacitet till fullo. Till exempel öppnades terminal 2 i mars återigen för resenärer utanför Schengenområdet för första gången sedan före pandemin.

Dessutom kommer en ny säkerhetskontroll öppna i terminal 5 i början av sommaren.

Källa:DI.SE


Publicerad: den 2 maj 2023