Trafikverket stänger av järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholm Södra 25 juni – 19 augusti för banarbete. Det innebär ändrad resväg för resenärer. Järnvägen söder om Stockholm Central är en av de mest trafikerade i Sverige. För att minska antalet störningar kommer Trafikverket att rusta upp sträckan mellan stationerna Stockholm Central och Stockholm Södra. Banarbetet innebär att alla SJ-tåg som vanligtvis avgår från Stockholm Central söderut eller ankommer till Stockholm Central söderifrån istället kommer stanna på Stockholm Södra eller Flemingsbergs station. Förseningar av tågen kan ske, men SJ har en trafikreserv i Älvsjö som gör att tågen kommer avgå från Stockholm Södra i tid. SJ anpassar även bistroutbudet på tågen, de kommer förstärka med mer vatten, men kommer inte ha några varma rätter. 

Resenärer som kommer resa under perioden kommer informeras om den nya resvägen på hemsidan samt på tågbiljetten. Det kommer också vara skyltat på tågstationerna samt kommer det finnas kundvärdar utplacerade. ”Det blir annorlunda, det blir stökigt, men det blir bra utifrån givna förutsättningar”, säger Tobbe Lundell, ställföreträdande presschef på SJ.

Hur påverkas tågen?

Enligt SJs hemsida kommer snabbtågen stanna på och avgår från Stockholm Södra istället för Stockholm Central. Undantag för snabbtågen på linjen Stockholm–Karlstad–Oslo stannar och avgår från Flemingsbergs station istället från Stockholm Central. Under delar av banarbetet kommer tågen gå en annan väg, via Västerås, och kan därför stanna på och avgå Stockholm Central som vanligt.

InterCity- och regionaltågen stannar på och avgår från Flemingsbergs station istället för Stockholm Central.

Nattågen stannar på och avgår från Flemingsbergs station mellan 14 juli och 5 augusti. Under resten av banarbetet (25 juni – 13 juli och 6 – 19 augusti) går nattågen en annan väg, via Västerås, och kan därför stanna på och avgå Stockholm Central som vanligt. 

Hur tar jag mig till eller från Stockholm med tåg under banarbetet?

Reser du med snabbtåg kommer ditt SJ-tåg avgå från eller stanna på stationen Stockholm Södra. Du kan ta dig till eller från Stockholm Södra med SLs pendeltåg, detta kräver en SL-biljett. 

Reser du med InterCity-, natt- eller regionaltåg kommer ditt SJ-tåg avgå från eller stanna på Flemingsbergs station. Du kan ta dig till eller från Flemingsbergs station med SLs pendeltåg, detta kräver en SL-biljett.

Vilka tåg påverkas?
Alla tåg på dessa linjer påverkas:

Källa: SJ.se

 

MTR Express tåg drabbas också av banarbetet. Enligt MTR Express hemsida kommer samtliga tåg under denna period istället ankomma och avgå från stationen Stockholms södra.

För dig som reser med MTR till eller från Stockholm:

Källa: mtrexpress.se


Publicerad: den 27 juni 2018