Följden blir att flygtrafiken måste ta en omväg den 4–6 april.

”Det är ju på internationellt vatten, de kan göra det här. Men man skapar merarbete för luftfarten. Konsekvenserna blir längre flygvägar, högre belastning på flygtrafikledning och minskad kapacitet i området”, säger Jörgen Andersson, chef vid sektionen för luftrum och flygplatser på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har fått informationen från den ryska marinen, eftersom den här delen av luftrummet över Östersjön ingår i det som kallas svensk flyginformationsregion. Därmed är det svenska myndigheter som ska informera luftfarten.

Jörgen Andersson vet inte vilken typ av robotar det är som ska skjutas upp och inte heller om det är en eller flera, men han tror att det är flera.

Svenska försvaret känner till planerna, men vill inte kommentera om och i så fall hur aktiviteterna kommer att följas, rapporterar P4 Blekinge.

Området som spärras för flygtrafik är ungefär lika stort som Bornholm och ligger mitt i Östersjön, cirka 15 mil från Blekinge. Här passerar normalt många flygplan. Enligt informationen från den ryska marinen kan ett område 20.000 meter upp i luften påverkas.

Kommer resenärerna att märka något?

”Det resenärerna möjligtvis kommer att märka är att det kan bli förseningar eller ta lite längre tid för att man inte kan flyga raka vägen”, säger Jörgen Andersson.

Källa: TT


Publicerad: den 3 april 2018