Regeringen slopar inreseförbudet från Norden och övriga EU- och EES-länder från och med onsdag.

”För de boende och de som arbetar vid våra gränsregioner i Norden kommer det här att innebära stora lättnader i vardagen”, säger Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor, till TT.

Beslutet togs vid ett extra regeringssammanträde på måndagen. Det gäller 27 EU-länder plus EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein.

”Nu går vi tillbaka till ett normalläge”, säger Anna Hallberg och talar om ”en glädjens dag för många”.

”Beslutet bygger på att Folkhälsomyndigheten bedömer att inreserestriktioner ur ett smittskyddsperspektiv inte längre är en proportionerlig åtgärd och då behöver resande till Sverige från EU- och EES-länder inte längre visa upp något covidbevis utan kan på vanligt sätt resa in i landet.”

TT: Vad gäller för resande från länder utanför de här områdena
”När det gäller resor från så kallat tredje land utanför EU och EES har vi hela tiden haft gemensamma beslut inom EU. Vi kommer även att se över regleringen för inresor från tredje länder men i dagsläget har vi inget besked om det”, svarar Anna Hallberg.

För personer som reser från länder utanför EU/EES förlängdes inreseförbudet i förra månaden till och med den 31 mars, med möjlighet till vissa undantag.

Källa:TT

 


Publicerad: den 8 februari 2022