Regeringen presenterade under torsdagen sin flygstrategi, där det bland annat framgår att Arlanda ska stärkas som storflygplats. Därför ska ett särskilt Arlandaråd skapas för att ge bättre förutsättningar för flygplatsen att utvecklas.

– Ett välfungerande Arlanda är en förutsättning för att locka fler huvudkontor till Sverige och för ett fortsatt blomstrande näringsliv i hela Norden. Bland annat behöver fler direktlinjer startas, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), rill TT.

Infrastrukturministern gjorde under torsdagen även klart att regeringen vill gå vidare med förslaget om en flygskatt, en fråga som drivits hårt av Miljöpartiet.

– Effekten av en flygskatt blir förhoppningsvis att man kanske väljer andra, mindre klimatnegativa färdsätt där det är möjligt, och att vi får en ökad press på en snabbare omställning av flyget till att bli mer hållbart, säger hon enligt Dagens Industri.

SAS och Norwegian skickade ut snarlika pressmeddelanden efter presentationen där flygbolagen är positiva till regeringens flygstrategi, men kritiska till flygskatten.

”I en bransch där marginalerna idag är minimala och priskonkurrensen stenhård, är en flygskatt på strax under hundra till flera hundra kronor per passagerare och väg något som få passagerare kommer att vara villiga att betala för, och som direkt kommer att påverka tillgängligheten till flera flygplatser”, skriver SAS.

 

Källa: Travel News


Publicerad: den 27 januari 2017