Hur påverkas affärsresenären på flygplatsen av den partiella amerikanska nedstängningen av regeringen? Längre köer till säkerhetskontrollen och mer flygförseningar kan förväntas vid amerikanska flygplatser. Resenärer bör vara i extra god tid för in-check då köerna till säkerhetskontrollen kommer att vara långa. Resenärer bör även se till att ha gott om marginal mellan flygbyten.

Hur påverkas flygsäkerheten under nedstängningen? Som en del i anställningsavtalet måste offentliga anställda som är identifierade som ”nödvändiga” fortsätta att arbeta under nedstängningen. Grupper av ”betydande anställda” omfattar ca. 10 000 flygledare vid Federal Aviation Administration, 51 000 officerare vid Transport Security Administration (TSA); och 55 000 amerikanska tull- och gränsskyddspersonal.

Är TSA fullt bemannad under den delvisa offentliga nedstängningen? I ett Twitter-inlägg har TSA informerat om att ett stort antal anställda har sjukskrivit sig under krisen. Detta har resulterat i ökade väntetider vid säkerhetskontrollen. Säkerheten kommer dock inte att äventyras utan personalen arbetar mot samma säkerhetskrav som innan avbrottet, enligt TSA.

Är flygplatser fullt bemannade med flygledare? Den partiella nedstängningen kommer inte att äventyra flygsäkerheten men den kommer att minska den övergripande kapacitet som flygledare kan hantera, vilket i sin tur kan komma att leda till flygförseningar.


Publicerad: den 25 januari 2019