Det innebär ett nytt steg i Swedavias och Luleå Airports miljöarbete som strävar mot ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

– Vi är otroligt stolta övar att, som en av några få aktörer i världen, få bioflygbränsle levererat till oss i Luleå. Flygets framtid är fossilfri och genom att Swedavia går i bräschen och köper förnybart flygbränsle vill vi bidra till en ökad efterfrågan – något som är en förutsättning för storskalig produktion och ett konkurrenskraftigt pris i framtiden, säger Ann-Christine Viklund, flygstationschef på Luleå Airport.

Swedavia köper in bioflygbränsle som motsvarar den mängd bränsle som förbrukas vid företagets tjänsteresor. En del av det har nu levererats till Luleå Airport.

Swedavias flygplatser är några av ett fåtal flygplatser i världen där det tankas en andel bioflygbränsle i de flygplan som trafikerar flygplatserna. Bioflygbränsle, som behövs för att minska flygets miljöpåverkan, är  i dag en bristvara.

Källa: Affärer i Norr


Publicerad: den 8 januari 2019