Den som ansökte om ett pass vecka 30, det vill säga sista veckan i juli, får räkna med att vänta fram till i början av november med att få sin resehandling levererad enligt informationen på polisens hemsida.

Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen pass, konstaterar att botten av passkaoset är nådd och att det hädanefter kommer att bli bättre.

”För nu kommer vi att få mer leveranser och vi kommer att korta de här leveranstiderna. Hur mycket är svårt att säga nu inledningsvis men det kommer att sjunka varje månad framöver med kanske 10-15 dagar.”

Han säger att polisen räknar med att över 300.000 pass kommer att levereras per månad framöver vilket är möjligt eftersom produktionen hos tillverkaren i Finland har trimmats och att det där arbetas dygnet runt, vardag som helg.

”Vi följer nu den här produktionshastigheten varje vecka med leverantören, det har vi inte gjort förut, så att vi ser att de följer leveransplanerna”, säger Per Engström. 

De tidigare långa väntetiderna för att få komma och beställa ett nytt pass ser polisen redan nu som i stort sett åtgärdade. När det var som värst i våras var väntetiden på att få göra en passansökan 30 veckor.

”Den tidsproblematiken har vi fått bukt med generellt. Men det är fortfarande problem i Region Öst och Region Bergslagen där snittväntetiden ligger på 10 veckor.”

Orsaken till de fortsatta problemen i de regionerna är enligt Engström kvardröjande problem med att få in mer personal.

”Men jag vet att man jobbar väldigt hårt med det här och man släpper också nya tider hela tiden”, säger Per Engström.

För samtliga regioner är snittväntetiden på att få komma och göra en passansökan nu fem veckor.

”Men fem av sju regioner är redan i normalläge på en till två veckors väntetid och kommer så att fortsätta. Så där är vi i hamn. Region Nord fungerar bäst och där ligger man under en veckas väntetid.”

Ett normalt år erbjuder polisen två miljoner passtider på ett helt år. Hittills i år har polisen producerat 2,2 miljoner passtider och kommer att erbjuda ytterligare ungefär en miljon tider under hösten.

”Det gör vi för att vara säkra på att alla får möjlighet att beställa pass”, säger Per Engström.

Situationen börjar nu bli så pass mycket under kontroll att den särskilda händelse som polisen inledde för att hantera passkaoset på nationell nivå snart kommer att avslutas.

”Vi vill se vad som händer de närmaste veckorna men jag beräknar att den stängs ned i slutet av augusti.”

Så snart kommer inte passhanteringen att vara tillbaka i ett helt normalt läge, men till hösten tror Per Engström att problemen ska vara helt över.

”Någonstans i oktober-november borde vi ha kommit ganska, ganska nära.”

Källa:TT-DI.SE


Publicerad: den 12 augusti 2022