Säkerheten är i fokus för de nya passen skriver polisen på sin hemsida och passen kommer bland annat innehålla bilder på innehavaren som framträder under ultraviolett ljus.

De nya handlingarna innehåller också ett återkommande tema av natur och grönska såsom lövträd och barrträd som ska känneteckna Sverige.

Polisen menar att de nya passen kommer att vara bättre på att förebygga och minska missbruk av äkta handlingar och identiteter. Därför har även placeringen av innehavarens namnteckning förändrats. Den är nu flyttad till insidan av den främre pärmen i passet.

Där syns även en annan säkerhetsdetalj: ett foto av innehavaren som täcks av en ”variabel skyddsmekanism” som skyddar mot manipulering.

Förutom de visuella förändringarna har även den digitala delen uppdaterats med nytt chip med förstärkt kryptografiskt skydd med nya nyckellängder, skriver polisen på sin hemsida.

Källa:aftonbladet.se


Publicerad: den 18 november 2021