Av de totalt 386 000 resenärerna i november var 227 000 utrikesresenärer, en minskning med 88 procent jämfört med förra årets 1 922 000. Inrikesresandet minskade i något större omfattning jämfört med föregående månader och visade en nedgång med 85 procent och 159 000 resenärer jämfört med fjolårets 1 079 000 inrikesresenärer.

– Efterfrågan på flygresor försämrades vecka för vecka under november, som blir den nionde månaden i rad med historiskt svaga siffror för flyget till följd av pandemin. En ökad smittspridning i kombination av nya och utökade restriktioner bidrar till en förstärkt osäkerhet om marknadsutvecklingen och dämpar sannolikt efterfrågan den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

På Stockholm Arlanda Airport minskade resandet med 87 procent till 242 000 i november jämfört med i fjol. På Göteborg Landvetter Airport minskade resandet med 88 procent till 58 000 resenärer under november. Bromma Stockholm Airport visade på den största minskningen både under november månad och ackumulerat januari-november, med en minskning på 95 procent respektive 78 procent.

Källa: Travel news 


Publicerad: den 7 december 2020