För arbetspendlare och gränsstudenter räcker det att visa upp ett vaccinationsintyg, alternativt ett test som har utförts under den senaste veckan.

Svenska medborgare är helt undantagna kravet på covidtest. Däremot rekommenderas alla som reser in i landet att testa sig så snart som möjligt efter ankomst.

I dag införs också nya regler för långväga kollektivtrafik inom Sverige. Den som bedriver resor på längre än 150 kilometer ska ”så långt det är möjligt” säkerställa att alla passagerare har tillgång till en sittplats och vidta smittskyddsåtgärder.

Källa: Travel News


Publicerad: den 28 december 2021