Nya krav på pass efter 31 mars 2016. Även om du har ett relativt nytt pass kanske det inte gäller. Gäller särskilt för dig som tänker resa till USA.

Om du ska resa till USA, ställs högre krav på passet från den 31 mars. Då krävs nämligen pass som innehåller dina biometriska särdrag.

Det är möjligt att du redan har rätt sort. Kolla pärmens framsida! Där ska finnas en liten symbol längst ner till vänster.

De flesta pass utfärdade för nordiska medborgare har den rätta utformningen. För resa till USA kommer den gamla typen av pass inte att accepteras för t.ex. ESTA-registrering.

Nytt pass medför alltså att ESTA-fil måste uppdateras, alternativt göra en ny registrering.


Publicerad: den 23 februari 2016