NextJet har sedan 2011 trafikerat Arvidsjaur utan någon ersättning från Trafikverket. Bolaget gör nu bedömningen att man inte kan fortsätta flyga linjen utan ersättning.

NextJet avser att flyga till och med den sista maj för att Trafikverket skall ges möjlighet att hinna genomföra en korttidsupphandling och därmed undvika ett uppehåll i trafiken.

NextJet har för avsikt att lämna ett bud i denna upphandling.

NextJet trafikerar Arvidsjaur – Stockholm-Arlanda med upp till tre avgångar på
vardagar och två på söndagar, med BAe ATP.

Merparten av avgångarna trafikeras via Lycksele. Trafiken på linjen Lycksele – Arlanda påverkas inte av den nya upphandlingen av flyget till och från Arvidsjaur.

Källa:svenskaflygbolag.com


Publicerad: den 15 februari 2018