”Kroatiens plats är i Schengen. Kriterierna har uppfyllts. Det kroatiska folket förtjänar detta och det ger Europas folk ett mervärde.”

Så uttryckte sig Europaparlamentets talman Roberta Metsola i en tweet efter omröstningen i EU parlamentet.

Det formella beslutet väntas fattas av EU:s ministerråd den 9 december 2022 men redan för ett år sedan fastslog EU:s ministerråd att Kroatien lever upp till alla de krav och regler som ställts för att bli en del av Schengen. 

Schengen är världens största passfria zon som tillåter människor att fritt resa mellan 26 europeiska länder, 22 EU-länder och ytterligare fyra europeiska länder däribland Norge. Det här innebär att gränskontroller mellan Slovenien och Kroatien men också mellan Ungern och Kroatien slopas. EU:s yttre gräns blir i fortsättningen Kroatiens gränser till Serbien, Montenegro, Bosnien och Herzegovina.

Passkontrollerna vid inresa med flyg från Schengenländer kommer att försvinna men Schengenmedlemskapet förenklar särskilt inresor för bilburna turister inte minst från Slovenien som är den vanliga inkörsporten med bil från Skandinavien. En bilresa utmed hela den kroatiska kusten är numera också möjlig. I juli i år invigdes Pelješac-bron som sträcker sig över kustremsan vid Neum som tillhör Bosnien och Herzegovina. Bron var en del av Schengenkriterierna för att möjliggöra en resa utan gränsövergång inom hela Kroatien.

Det är också klart för Kroatien som euroland. Den 1 januari 2023 blir euron officiell valuta istället för Kuna. 

Enligt Pressmeddelande.

Källa: Travel report


Publicerad: den 17 november 2022