Besöksnäringen inom Swedish Lapland fortsätter att växa. 2015 omsattes rekordsumman 6,1 miljarder – en ökning med 6 procent från föregående år enligt TEM, en turistekonomisk modell som räknar ut hur mycket turister spenderar och på vad de spenderar. Målet är att ha en omsättning på 8,2 miljarder till 2020.

– De senaste 10 åren har besöksnäringen nästintill fördubblats. Det är skickliga turistföretagare som med utgångspunkt i vår unika arktiska natur och kultur skapar attraktiva reseanledningar till destinationen, säger Erica Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board i ett pressmeddelande.

De totala skatteintäkterna från besöksnäringen var 540 miljoner kronor under 2015 – en ökning med 15 procent från 2010. Intäkterna möjliggör inte bara en levande landsbygd och högre servicegrad för lokalbefolkningen. Men fler blir också sysselsatta: antal sysselsatta i besöksnäringen nu är drygt 3700 – en ökning med 90 procent jämfört med år 2000.

– För invånare i mindre orter, i det som brukas kallas glesbygd, erbjuder utvecklingen inom besöksnäringen en chans att stanna på orten. Genom att satsa på hållbarhet och öka intäkten per gäst bygger vi upp värden som finns kvar även i morgon, säger Erica Mattsson.

Källa Travel News


Publicerad: den 23 augusti 2016