Nextjet flyger på 20 destinationer, varav tre i Norrbotten: Arvidsjaur, Gällivare och Luleå.

– Nextjet verkar i och på destinationer med små passagerarvolymer vilket gör att intäkter från förhållandevis få flygningar med få platser ska bära kostnader för löner, flygplan och andra fasta kostnader, samt bidra till en rimlig lönsamhet, säger Nextjets pressansvarige Henning Lindberg till SVT.

Bolagets revisor skriver i årsredovisningen att det finns “väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet”.

– Bolagen har jobbat och jobbar med att höja nyttjandegraden och produktiviteten genom fler egna linjer samt flygproduktion åt andra kunder, säger Henning Lindberg till SVT.

 

Källa: Affärer i Norr

 


Publicerad: den 10 augusti 2017