Enligt paketreselagen har arrangören ett vidsträckt ansvar för att resenären får det han eller hon betalat för. Det är dock resenärens ansvar att inställa sig i tid för avresa. Mot bakgrund av de problem som idag föreligger vid säkerhetskontrollen på Arlanda vill SRF betona att en resenär som inte kommer i tid för ombordstigning och därför missar avresa, normalt sett inte har rätt till någon ersättning. Detta gäller även om resenären infunnit sig på flygplatsen i god tid före avresa.

Källa: SRF

 


Publicerad: den 31 maj 2022