Det är ett mycket hårt slag för kommunalägda Norrköpings flygplats.

”Det här har en jättepåverkan för oss. Nu förlorar vi all reguljärtrafik”, säger Bertil Skärblom, marknads- och försäljningschef på flygplatsen, enligt SVT Nyheter Öst.

”Vi kommer omgående att sätta igång med att hitta ett alternativt flyg ner till Europa”, fortsätter han.

På vardagar har två plan avgått per dag till München, och på lördagar ett plan. Det innebär potentiellt drygt 2.000 passagerare i månaden.

Flybmi – som också trafikerade Karlstad och Jönköping i Sverige – meddelade på lördagen att de gått i konkurs och att alla avgångar ställs in. Brexit och högre bränslekostnader angavs som två avgörande orsaker.

Du hittar originaltexten här: www.flybmi.com

Källa:TT


Publicerad: den 18 februari 2019