Just nu har flygplatsen en stor utmaning i att väldigt många resenärer kommer alldeles för tidigt. Många är på plats både sex, sju och åtta timmar innan avgång. Det behöver man inte vara. Det skapar trängsel och onödigt långa köer som hindrar flödet för de som ska resa i närtid. Som en generell regel går Swedavia därför nu ut och rekommenderar resenärer att vara på plats upp till tre timmar innan avresa, inte tidigare! 

Vi uppmanar också endast de som ska resa att gå in i terminalbyggnaden, hämta och lämna görs utanför. Självklart finns undantag för personer som är i behov av assistans, barn som ska resa själva osv. Vi vill också informera er om att vi, vid behov och vid risk för stor trängsel, kommer att begränsa tillträdet till terminalen tillfälligt till enbart resenärer med mindre än tre timmar till avgång. Vi arbetar just nu med lösningar för att ta hand om de som ska resa senare i anslutning till terminal. Åtgärden handlar både om resenärernas säkerhet och trygghet men också att möjliggöra för de som har sin avgång i närtid att få kortare väntetider och köer. Vi beklagar den situation vi är i. 

Med vänlig hälsning,

Charlotte Ljunggren

Swedavia AB


Publicerad: den 20 juni 2022