Ansökningar som inte lämnas in med giltigt och utgånget pass tas emot men anses inkompletta, dessa behandlas av ambassaden på obestämd behandlingstid.  Ordinarie behandlingstid är 4 arbetsdagar och är fortsatt för kompletta ansökningar som lämnas in till ambassaden.  Är det längre än 3 månader mellan utfärdandedatum på det giltiga passet och det tidigare passets utgångsdatum så skall ett intyg bifogas ansökan. Intyget skall innehållande en förklaring på varför resenären varit utan pass under denna period.

För mer information kontaktar du oss så hjälper vi dig


Publicerad: den 30 augusti 2016