Covidbeviset består av en QR-kod i din mobil och du hämtar det från sajten covidbevis.se som öppnar i dag 1 juli. Beviset hämtas lättas i mobiltelefonen men du kan också skriva ut det. När bevisets hämtats skickas det även automatiskt till din digitala brevlåda, till exempel Kivra, om du har en sådan. För att hämta beviset måste du logga in med e-legitimation, Bank ID eller Freja eID. 

Det finns tre olika bevis och från start den 1 juli är det beviset för att du är vaccinerad som finns tillgängligt. I mitten av juli ska det även bli möjligt att få bevis på negativt test om företaget där du testat dig är ansluten till tjänsten och senast 12 augusti ska det även gå att få bevis om tillfrisknande.

Hur får jag ett intyg?

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen. De kan utfärdas av till exempel testcentrum, hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller direkt via en e-hälsoportal. 

EU-länderna har enats om en enhetlig utformning som kan användas för både den elektroniska versionen och pappersversionen och som underlättar erkännandet.

Hur bidrar intyget till den fria rörligheten i EU?

EU:s digitala covidintyg kommer att godtas i alla medlemsländerna och bidrar därför till att reserestriktionerna kan hävas på ett samordnat sätt.

Alla som har EU:s digitala covidintyg ska i princip undantas från restriktionerna för den fria rörligheten: EU-länderna får inte införa ytterligare reserestriktioner för personer som har ett covidintyg, såvida inte restriktionerna är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan. 

I så fall – t.ex. som reaktion på nya virusvarianter – måste landet i fråga anmäla sina åtgärder till kommissionen och de övriga EU-länderna och motivera sitt beslut.

Har det någon betydelse vilket vaccin man har fått?

Vaccinationsintyg kommer att utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. 

När det gäller att häva restriktionerna för den fria rörligheten måste länderna godta vaccinationsintyg för vacciner som har godkänts av EU. Länderna får besluta att även godta andra vaccin.

De avgör också om de godtar ett vaccinationsintyg redan efter en dos eller bara för fullvaccinerade.

Behöver man ha tagit båda doserna för att ansöka om ett vaccinpass?

Nej, en dos räcker, men tänk på att det kan ta upp emot sju dagar innan det rapporteras in. Reglerna kring om du behöver ha en eller två doser av vaccin skiljer sig dock mellan länderna, så kolla upp vad som gäller på ditt resmål.

Hur länge är vaccinationsbeviset tillgängligt?

Det är tillgängligt i 90 dagar. Därefter kan du hämta ett nytt intyg gratis hur många gånger som helst.

 

Källa: Europeiska kommissionen och TT


Publicerad: den 1 juli 2021