Den genomsnittliga beläggningsgraden på svenska hotell ökade från 51 till 54 procent första halvåret. Enligt Visitas prognos kan siffran för helåret bli rekordhöga 57 procent, skriver Besöksliv.

Antalet belagda hotellrum med affärsgäster ökade med 6,5 procent första halvåret jämfört med samma period i fjol. För privatgästerna var den siffran 5,6 procent.

RevPar, snittintäkt per tillgängligt rum, ökade med 10,5 procent under första halvåret jämfört med året innan.

Bakom hotellens lyft står bland annat den starka svenska konjunkturen.

– Det finns ett mycket tydligt samband mellan tillväxt i den svenska bruttonationalprodukten (BNP) och tillväxten av belagda hotellrum. Den svaga svenska kronan hjälper också till att fler utländska resenärer kommer till Sverige, säger Björn Arnek till Besöksliv.

En annan bidragande orsak till den höga beläggningen är att hotellutbudet minskade något under perioden när hotell och konferensanläggningar utanför storstäderna helt eller delvis ställt om verksamheten till asylboenden.

– Det är en faktor ingen kunde förutse, men det har bidragit till att trycket på befintliga hotell och att rumspriserna ökat med 4 procent efter att ha legat still sedan 2012, säger Arnek.

källa Travel News


Publicerad: den 16 augusti 2016