Roaming innebär att du kopplar upp dig mot en annan operatörs nät när du befinner dig i utlandet och använder ditt svenska mobilabonnemang eller kontantkort för samtal, sms och surf. För att kunna använda din mobil när du är i ett annat land måste du ha ett abonnemang eller kontantkort där roaming ingår.

Inga tilläggsavgifter för roaming inom EU
Från och med den 15 juni behöver du inte längre betala tilläggsavgifter när du använder mobiltelefonen i EU. I stället betalar du din vanliga svenska taxa. Men det finns begränsningar som kan vara bra att hålla koll på.

Operatörer har ingen laglig skyldighet att erbjuda roaming i andra länder. Kontrollera därför med din operatör om du kan använda röstsamtal, sms och data utomlands.

Om merparten av din mobiltelefonanvändning under en fyramånadersperiod används i ett annat EU-land och om du vistas där under större delen av denna period samt använder ditt nationella abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift.

Syftet med bestämmelsen är att förhindra missbruk, och att det inte ska löna sig att teckna ett mobilabonnemang i ett annat land än där man bor.

Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som får förbrukas utomlands till samma pris som hemma. Denna gräns beräknas med hjälp av en modell som finns i bakomliggande EU-lagstiftning. Det innebär att om du exempelvis har fri surf i ditt abonnemang i Sverige, kan du inte räkna med att få använda så mycket data utomlands.

En operatör kan också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en förlust på grund av roaming. Kontrollera om din operatör har fått ett sådant tillstånd.
De nya roamingreglerna gäller i samtliga EU:s medlemsstater samt i Norge, Island och Liechtenstein.

Utanför EU – håll koll på kostnaderna
Om du ska resa utanför EU i sommar måste du hålla koll på vilka kostnader som finns för att ringa, skicka sms och surfa. I de länder där EU:s roamingregler inte gäller kan operatörerna ta ut helt andra avgifter. Du ska dock alltid få information om vad det kostar att använda telefonen när du kommer till ett nytt land. Kontrollera med din operatör vad som gäller.

Exempel på länder som inte omfattas av EU:s roamingregler är Turkiet, Thailand, Israel och Egypten.

Operatörernas prissättning
Ett antal operatörer har aviserat prishöjningar på olika abonnemang, med hänvisning till de nya roamingreglerna. Varken Post- och telestyrelsen, Konsumentverket eller Telekområdgivarna har möjlighet att reglera priset som operatörer tar ut mot kund. Det finns dock regler som anger att operatörerna måste informera om sådana villkorsändringar senast 30 dagar i förväg, samt ge kunden möjlighet att kostnadsfritt få byta operatör. PTS kommer att följa hur operatörer prissätter sina abonnemang, med hänvisning till de nya roamingreglerna.

Fler tips inför semestern
Tänk på att vissa tjänster och appar automatiskt kan använda sig av datatrafik utan att du ser det, till exempel e-postlåda. Det går att slå av detta i din telefon.
Många hotell och caféer erbjuder WiFi. Kontrollera att det är ett kostnadsfritt nätverk du ansluter dig till. Var också försiktig med att överföra känslig information när du är uppkopplad mot ett publikt trådlöst nätverk.

Källa:Travel Report 


Publicerad: den 15 juni 2017