SAS redovisar ett kraftigt försämrat resultat för fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret som tog slut den 31 oktober. Vinsten före skatt på 577 miljoner kronor att jämföra med 867 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

– Försämringen är driven av kraftigt negativa valutaeffekter, yieldutvecklingen och flygskatten i Norge. Vi har nu en situation där vår enhetsintäkt sjunker snabbare takt än vi klarar att sänka vår enhetskostnad. Därför höjer vi nu ambitionen i pågående effektiviseringsprogram med 700 miljoner kronor fram till 2019, säger SAS koncernchef Rickard Gustafson till Travel News.

– Besparingarna rör hela verksamheten. Vi ser över vårt kunderbjudande och tittar på en rad åtgärder för att öka flexibiliteten och fortsätta sänka kostnadsnivån för den flygande verksamheten, inklusive det tekniska underhållet och markverksamheten.

Ett led i den hårdare sparplanen är att öppna så kallade driftställen utanför Skandinavien, för att kunna anställa piloter och kabinpersonal till lägre kostnader, säger Rickard Gustafson.

– För att säkerställa ett långsiktigt konkurrenskraftigt SAS och för att kunna ta del av den växande fritidsmarknaden, så förbereder vi större strukturella förändringar. SAS enhetskostnad är högre än många nystartade konkurrenters.

När kommer de första driftställena utanför Skandinavien öppna och var?
– Nu ägnar vi den närmaste tiden åt att analysera olika alternativ. Mer information än så har vi inte i nuläget.

Enligt Rickard Gustafson kommer SAS att kunna leverera ett positivt resultat före skatt och engångsposter under det nya året. Men inledningen blir tuff, säger han.

– Högre flygbränslekostnader och lägre yield kommer att resultera i ett resultatmässigt sämre första kvartal 2016/2017 än föregående år, men vi förväntar ändå kunna leverera ett positivt resultat före skatt och engångsposter under helåret 2016/2017.

 

Källa: Travel News


Publicerad: den 14 december 2016