För en vecka sedan öppnades den så kallade Getingmidjan för trafik på ett av två spår mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Stationerna Stockholm Södra och Flemingsberg stängdes. Från och med idag är det som brukligt dubbelspår över Getingmidjan och avstängningen mellan Gävle och Söderhamn är avslutad. SJ kör nu ordinarie trafik på Södra och Västra stambanorna, på Ostkustbanan mot Sundsvall och på banorna i Mälardalen.

-Sommaren har präglats av mycket arbete på järnvägen för att skapa en bättre och mer robust järnväg för framtiden. Nu kan vi äntligen köra tågen som vi vill med fullt fokus på att trafiken ska gå i tid och att alla ska få en behaglig resa, säger Thomas Silbersky, Försäljningsdirektör SJ.

Restiderna är nu återigen normala. Det innebär Stockholm-Göteborg på under tre timmar, Stockholm-Malmö på under fyra och en halv timme och Stockholm-Sundsvall på tre och en halv timme.

Idag beräknas pendlandet i Mälardalen komma igång på allvar efter sommaren. All SJs trafik såväl norr som söder om Mälaren går nu enligt ordinarie tidtabell och turtäthet. Sommarens tidsödande byten har upphört och pendeltågstrafiken är nu tillbaka på Stockholms Central.

-När antalet infrastrukturfel minskar får våra tåg bättre förutsättningar att ge resenärerna den resa och upplevelse som de har rätt att förvänta sig. Tåget får bättre förutsättningar att bli vara det effektivaste sättet att resa för den som vill arbeta, studera eller bara koppla av under resan, säger Thomas.

Redan första veckan efter att Getingmidjan öppnades märktes ett markant ökat tågresande till och från Stockholm än under avstängningen. Bokningarna på SJs tåg inför den här veckan visar att den ökande trenden fortsätter.


Publicerad: den 28 augusti 2018