Totalt flög 3 676 214 personer till eller från Swedavias flygplatser i september, vilket alltså en ökning med 3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Utrikestrafiken ökade med 4 procent till 2 376 752 passagerare, medan inrikestrafiken steg med 2 procent, till 1 299 462 personer.

Antalet passagerare under årets nio första månader ökat med 5 procent till 29 746 065 jämfört med samma period i fjol. Detta trots SAS-piloternas strejk i juni som drar ner siffrorna. Utrikestrafiken har ökat med 6 procent till 19 688 352 passagerare medan inrikestrafiken gått upp med 4 procent, till 10 057 713 passagerare.


Publicerad: den 11 oktober 2016