Sedan i torsdags går det även att ansöka om en annan sorts bevis, testbevis, som visar att man är frisk, och ett så kallat tillfrisknandebevis, som visar att man har haft covid-19, kommer snart.

Det gör att trycket lär öka än mer, vilket myndigheten vill undvika.

”Det är onödigt att belasta systemet om man inte har tänkt sig att använda covidbeviset”, säger Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten till Ekot.

Beviset för vaccin är giltigt i 90 dagar, men intyget kan hämtas gratis hur många gånger som helst. Det ska kunna visas upp vid gränspassager och ska underlätta resor inom EU, men det finns ingen garanti att man kommer in.

Källa:TT


Publicerad: den 9 augusti 2021