Så går arbetet med att ta fram ett digitalt vacccinationsintyg. Mats Snäll, projektledare vid Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) berättar om arbetet mot ett vaccinintyg.

Arbetet med en digital infrastruktur för vaccinintyg i Sverige pågår.

”Regeringens mål är att du ska kunna få ett digitalt vaccinationsintyg”, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) vid en pressträff.

Det ska vara klart till sommaren, säger han vidare. I en första rapport finns förslag på hur ett så kallat vaccinationsbevis ska kunna utformas.

”Det är främst avsett för resande och för att kontrollanterna ska kunna titta på beviset och verifiera att det är äkta”, säger Mats Snäll, projektledare vid Myndigheten för digital förvaltning.

Beviset ska finnas tillgängligt från 1 juni, enligt ett förslag från myndigheten. Man använder begreppet bevis för att inte blanda ihop det med de intyg hälso- och sjukvård utfärdar för olika sjukdomstillstånd.

Källa:TT


Publicerad: den 8 mars 2021