Vår Avbeställningsförsäkring – Gäller för försäkring som tecknas fr.o.m. 2020-11-02
• Nu kan kunden avboka resan/arrangemanget om kunden själv eller medförsäkrad insjuknar med diagnosen COVID-19.
• Blir en nära familjemedlem akut sjuk med diagnosen COVID-19 och inlagd på sjukhus i minst tre dagar och det är i omedelbar närtid till avresedatumet, kan kunden avboka resan.
• Diagnosen ska kunna styrkas med ett läkarintyg.
• Tidigare var COVID-19 exkluderat som avbokningsorsak.
• I och med att avbokningsorsaken även nu kan vara p.g.a. COVID-19 gör vi en mindre prisjustering från
6 % till 6,25 %.

Våra reseförsäkringar – Gäller för avresor mellan 2020-10-02 – 2021-03-31
• Nu kan man teckna våra reseförsäkringar även till länder som UD har en reseavrådan till, för icke nödvändiga resor. Reseavrådan ska vara p.g.a. COVID-19.
• Reseförsäkringen omfattar dock inte kostnader relaterade till COVID-19 t ex:
– att den försäkrade blir sjuk
– att flyget blir inställt, gränserna stängs, eller att man sätts i karantän
– övriga extrautgifter
• Notera att det inte går att teckna reseförsäkringar till länder där UD har en reseavrådan p.g.a. andra orsaker som till exempel krig, terror eller andra oroligheter.

Har du frågor kan du vända till oss på NEX Travel. 


Publicerad: den 3 november 2020