Det är det amerikanska marknadsföringsföretaget MMGY Global som i sin årliga undersökning ”Portrait of American Travelers”, ser att allt fler amerikanska resenärer vänder sig till en resebyrå för att boka sin resa. I den senaste undersökningen som släpptes i veckan svarar 19 procent av de tillfrågade att de använt en traditionell resebyrå för minst en semesterresa under det senaste året. 2013 låg siffran på 13 procent, 2014 steg den till 18 procent för att sjunka till 16 procent i fjol.

Undersökningen visar också att den så kallade milleniegenerationen (definieras ofta som personer födda mellan 1980 och 1999) allt oftare använder en resebyrå. En tredjedel av personerna i den åldersgruppen uppger i undersökningen att de tagit hjälp av en traditionell resebyrå för att boka en resa det senaste året. Den siffran har stigit med 19 enheter sedan 2011 och 12 enheter sedan 2014.

Vidare kan undersökningen berätta att resebyråerna oftare skickar sina kunder till nya resmål. 59 procent av de semesterresor som förmedlades av en resebyrå gick till ett resmål som kunden inte varit på tidigare, att jämföra med 31 procent för resenärer som bokade på egen hand.

Resenärer som bokar via en resebyrå köper dessutom i snitt dyrare resor enligt MMGY Globals ”Portrait of American Travelers”, där 2 948 vuxna amerikaner som varit på minst en övernattningsresa under de senaste tolv månaderna intervjuats.

 

källa: Travel News


Publicerad: den 2 september 2016