Vattenfall kommer att utföra reparationsarbetet under hela onsdag den 6 oktober så vår ordinarie dataledning kommer att ligga nere.

Vi har byggt upp en tillfällig lösning som ska fungera men kan innebära att det blir vissa störningar under dagen.

 

Med vänlig hälsning,

Hans Molander

Ekonomichef


Publicerad: den 4 oktober 2021