I onsdags meddelade den svenska och norska staten att de inleder en försäljning av aktier i SAS. Totalt ska 19 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av antalet utstående SAS-aktier, säljas.

Norska staten säljer 2,8 procent av aktierna och äger därmed 11,5 procent av SAS. Den svenska staten säljer 4,2 procent vilket innebär ett 17,2-procentigt ägande.

Danmark, som äger 14,3 procent av SAS-aktierna har dock inte för avsikt att sälja i nuläget, skriver check.in.dk.

– Regeringen har inga aktuella planer på att genomföra en liknande försäljning av aktier i SAS. Flygbranschen är mycket konkurrensutsatt och det kan på sikt ske en konsolidering av den europeiska luftfarten. SAS kommer naturligtvis ingå i en sådan process till gagn för företaget och tillgängligheten till Danmark. Därför ser regeringen inte nödvändigtvis staten som långsiktig ägare av SAS. Det är avhängigt situationen och vad som är bäst för SAS och tillgängligheten till Danmark, säger Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen enligt check-in.dk.


Publicerad: den 14 oktober 2016