Med anledning av detta och även p.g.a. de ovanligt starka orkanerna i Karibien och södra USA samt jordbävningen utanför Guatemalas/Mexicos kust, vill vi gärna be våra medlemmar om hjälp med uppgifter på planerade resor till områdena nedan samt antalet resenärer till;   Nordkorea Mexicos västkust Guatemalas västkust El Salvador Honduras Karibien Florida


Publicerad: den 12 september 2017