Vi vill meddela att Arlanda Express kommer att ha 3min tidigarelagda avgångar från Centralstationen hela trafikdygnet med start den 2 juli. Planerat banarbete 2 juli – 7 augusti 2022.

Stockholms centralstation, måndag – söndag. Första tåget avgår kl. 04:17 och varje 15:e minut till kl. 23:32 därefter varje 30:e minut fram till sista avgång kl. 00:32

Med vänliga hälsningar

Flygtaxi Sverige AB


Publicerad: den 29 juni 2022