SAS totala trafikkapacitet ökade under juni med nästan 8 procent. Tillväxten var störst på de intraskandinaviska och europeiska linjerna där trafiken ökade med 20 procent, tack vare de fritidsorienterade linjerna.

Årets sommarprogram innebär en utökning av kapaciteten till Sydeuropa med cirka 200 000 stolar under juni till augusti jämfört med förra året. Nya destinationer som Lissabon, Ibiza och Shannon har lanserats.


Publicerad: den 10 juli 2017